اصلاحیه تکرار

ثبت اصلاحیه تکرار ( تغییرات در آگهی )
  • نام اکانت یا کلن خود که برای اصلاحیه ثبت میشود
  • تگ اکانت یا کلن خود که برای اصلاحیه ثبت میشود
  • تغییراتی که برای آگهی خود در نظر گرفته اید وارد نمایید . مانند قیمت یا توضیحات .
  • درصورتی که نیاز به تغییر تصویر دارید اینجا وارد کنید در غیر اینصورت خالی بگذارید .
  • درصورتی که نیاز به تغییر تصویر دارید اینجا وارد کنید در غیر اینصورت خالی بگذارید .
  • درصورتی که نیاز به تغییر تصویر دارید اینجا وارد کنید در غیر اینصورت خالی بگذارید .
  • 0 تومان

منو اصلی