کاربر گرامی ؛ با شرایط و قوانین زیر ، شما میتوانید تا بینهایت اصلاحیه برای آگهی خود ثبت کنید :

1- هر آگهی فقط یک مرتبه قابلیت ثبت اصلاحیه رایگان را دارد و از مرتبه دوم به بعد برای ثبت اصلاحیه مبلغ 2.000 ت دریافت میشود .

2- پس از ثبت اصلاحیه مکان آگهی شما در سایت و نرم افزار و کانال به روز میشود و به اولین پست منتقل میشود .

 

ثبت اصلاحیه    

منو اصلی