اصلاحیه

اگر در فیلد کد آگهی با خطلای تکراری بودن کد آگهی مواجه شدید بدین معناست که قبلا برای آگهی خود اصلاحیه زده اید و برای ثبت اصلاحیه دوم از ثبت اصلاحیه تکرار اقدام نمائید .
  • نام اکانت یا کلن خود که برای اصلاحیه ثبت میشود
  • تگ اکانت یا کلن خود که برای اصلاحیه ثبت میشود
  • تغییراتی که برای آگهی خود در نظر گرفته اید وارد نمایید . مانند قیمت یا توضیحات .
  • درصورتی که نیاز به تغییر تصویر دارید اینجا وارد کنید در غیر اینصورت خالی بگذارید .
  • درصورتی که نیاز به تغییر تصویر دارید اینجا وارد کنید در غیر اینصورت خالی بگذارید .
  • درصورتی که نیاز به تغییر تصویر دارید اینجا وارد کنید در غیر اینصورت خالی بگذارید .

منو اصلی